Projekts FOLLOW ILO jeb f-ILO
Platforma f-ILO ir SOCIĀLĀS TĪKLOŠANĀS IESPĒJU PAPLAŠINĀŠANA - WEB SKILLS TRANSFER

Šobrīd iespējas mācīties ir neierobežotas, bet zināšanu un prasmju pielietošana ir neskaidra.

Vienlaicīgi ir ļoti liels pieprasījums pēc konkrētām, vienkāršām, ikdienā pielietojamām zināšanām un prasmēm, kuras cilvēki pa tiešo var nodot viens otram.

Savas prasmes katrs var salikt “vienā maciņā” un pats pārvaldīt.

Projekta autori vēlējās izveidot tehnoloģiski modernu telpu, kurā vienlaicīgi notiek pašattīstība, mācīšana, mācīšanās un pelnīšana.

f-ILO pilnīgi visi sabiedrības locekļi, neatkarīgi no vecuma, veselības stāvokļa, sociālā statusa, dzīvesvietas un reālās dzīves situācijas, rod iespēju elastīgi, neierobežoti un tikai pēc saviem ieskatiem izmantot jebkuras savas zināšanas un prasmes.

Ar f-ILO analogiem projekta komanda līdz šim nav sastapusies. Dažādas mācību iestādes šobrīd piedāvā apmēram 500 tūkstošu mācību platformu, lielākā daļa no kurām ir pieejama App Store un Google Play. Taču tā ir iespēja turpināt mācīties, ne iespēja pārdot savas zināšanas un prasmes.

Projekta komanda redz lielu f-ILO potenciālu virtuālās (VR) un paplašinātās realitātes (AR) virzienā, jo, izmantojot virtuālās realitātes brilles, ikvienam var iemācīt darīt jebko un viedās prasmes sola pagaidām neapjaušamas iespējas tehnoloģiju attīstībā.

It īpaši svarīgi tas būtu ar pašpalīdzību saistītu jautājumu risināšanā: veselības aizsardzība, veterinārija, preventīvā justīcija, pirmās palīdzības sniegšana, dabas un tehnogēnās katastrofas, civilā aizsardzība un tml. 


Šobrīd uz projekta f-ILO intelektuālā īpašuma un juridiskajām tiesībām pretendē biedrība "ILO grupa"".

Plānotais projekta f-ILO darba uzsākšanas termiņš ir 2024. - 2025. gads.