CAURVIJU PRASMES
Caurviju prasmes ietver nozīmīgus cilvēka darbības kognitīvos, afektīvos un sociālos aspektus, kas attiecas uz visiem cilvēka darbības virzieniem.

Caurviju prasmes ietver nozīmīgus cilvēka darbības kognitīvos, afektīvos un sociālos aspektus, kas attiecas uz visiem cilvēka darbības virzieniem.

Caurviju prasmes palīdz apgūt zināšanas dažādos kontekstos un ar dažādiem domāšanas un pašvadītas mācīšanās paņēmieniem, tādējādi stiprinot jaunu zināšanu sasaisti ar personisko pieredzi.

Savukārt caurviju prasmju izmantošana dažādās mācību jomās nostiprina cilvēka spējas tās izmantot patstāvīgi un visdažādākās situācijās, tostarp sarežģītās un neparedzamās. 

Noteikti ielūkojies šeit: https://www.skola2030.lv/lv/macibu-saturs/merki-skolenam/caurviju-prasmes