PAŠVADĪTA MĀCĪŠANĀS
Pašvadīta mācīšanās ir process, kurā cilvēks apzināti darbina un lieto domāšanas, emocionālo procesu un uzvedības regulēšanas rīkus, lai pats sistemātiski apgūtu jaunas zināšanas un prasmes.

Pašvadīta mācīšanās ir process, kurā cilvēks apzināti darbina un lieto domāšanas, emocionālo procesu un uzvedības regulēšanas rīkus, lai pats sistemātiski apgūtu jaunas zināšanas un prasmes.

Abas pašvadītas mācīšanās prasmes ir būtisks pamats, lai, turpinot mācības augstskolā vai uzsākot profesionālas darba gaitas, cilvēks spētu pats sevi motivēt apgūt jaunas lietas, mācētu bez citu pamudinājuma plānot savu mācīšanos, vadīt to un novērtēt savus sasniegumus, lai tos pats uzlabotu.

Pašvadīta mācīšanās ir viena no sešām caurviju prasmju grupām, kas iekļautas LR pilnveidotajā mācību saturā kā nozīmīgs izglītības mērķis.

Lai attīstītu pašvadītas mācīšanās prasmes, tās nepieciešams trenēt un pilnveidot visās mācību jomās. Pašvadītas mācīšanās caurviju prasmes palīdz attīstīt un māca skolotāji, kuri paredz skolēniem tādas aktivitātes, kurās iespējams skolēnam darbināt savus emocionālos, domāšanas un uzvedības procesus, tos ieraudzīt, plānot un vadīt.

Noteikti ieskaties šeit: https://www.skola2030.lv/lv/jaunumi/blogs/pasvadita-macisanas-kas-tas-ir