Industry 4.0
Industry 4.0 (Rūpniecība 4.0) jeb ceturtā industriālā revolūcija (4IR), ir ražošanas un pakalpojumu digitalizācija.

Rūpnieciskā revolūcija veicināja tādus milzīgus sasniegumus kā pirmā tvaika mašīna un dzelzceļš, mehanizēti procesi.

Pēc tam, kad tika atklāta elektrība, gāze un nafta, sākās otrā industriālā revolūcija, kas mums deva tādus sasniegumus kā masveida ražošana, automašīnas un telefons.

Trešā industriālā revolūcija izpaudās kā datoru un kodolenerģijas izmantošana. Šajā laikmetā sāka izmantot elektroniku, robotiku un labāku ražošanas automatizāciju.

Tagad ražošanas nozarē arvien biežāk tiek lietoti tādi termini kā mākslīgais intelekts, mākoņglabāšana un digitālie simulatori.

Šie jaunie rīki pārveido ražošanas nozari, izraisot to, ko dēvē par ceturto industriālo revolūciju jeb INDUSTRY 4.0.

Atšķirībā no Trešās industriālās revolūcijas, kas ieviesa datoru izmantošanu ražošanā tikai automatizācijas un ražošanas vajadzībām, 4IR sinhronizē visus datorus, ierīces un procesus visās jūsu uzņēmuma jomās, tādējādi atvieglojot racionalizētu informācijas un saziņas pārvaldību.

Industry 4.0 kopumā ir vērsta uz darbību, datu un resursu savstarpēju savienojamību, izmantojot digitālos līdzekļus.

Industry 4.0 mērķis ir visaptveroša procesu integrācija, izmantojot automatizāciju un digitālo tehnoloģiju pareizu izmantošanu, lai jūsu uzņēmumam radītu pievienoto vērtību, pārveidojot to par “gudru rūpnīcu”.

Šie digitālie resursi ietver lietu internetu (IoT), mākslīgo intelektu (AI), digitālos dvīņus, programmatūru un citus.

LIETU INTERNETS (IoT)

Internets 4.0 izmanto šo strauji augošo sistēmu, kas ir savstarpēji savienots datoru, skaitļošanas ierīču, iekārtu, mašīnu, resursu un darbinieku tīkls, ko veido sensori, kuri paši ziņo un aptver datus reāllaikā, izmantojot to unikālos identifikatorus (UID) internetā vai privātā savienojumā.

Svarīga loma IoT ir sensoriem. Tie nosaka izmaiņas vidē un reaģē uz tām. IoT sensoru savāktā informācija ļauj visu veidu nozarēm analizēt datus un palīdzēt novērst scenārijus bez cilvēka iejaukšanās. Piemēram, temperatūras sensors var noteikt, kad mašīnai nepieciešama apkope, tuvuma sensors var noteikt, kad mājlopi aiziet prom, vai mitruma sensors var lauksaimniecības nozarē noteikt, kā rīkoties lietus gadījumā.

MĀKSLĪGĀ INTELEKTA (AI) IZMANTOŠANA

Šis rīks ļauj ražošanas uzņēmumiem izmantot un rentabli izmantot IoT iegūtos datus, lai padarītu uzņēmumu efektīvāku.

Izmantojot mākslīgā intelekta radīto mašīnmācīšanos, ir iespējams efektīvāk vizualizēt izaugsmes iespēju jomas, veikt prognozējošu apkopi un, izvairoties no sastrēgumiem, racionalizēt procesus dažādās darba nodaļās, izmantojot algoritmus, ko rada apkopotā informācija.

DIGITĀLAIS DVĪŅUBRĀLIS

Tā ir precīza digitālā objekta, procesa vai pakalpojuma atveidošana, ko izmanto, lai veiktu simulācijas un analizētu, uzraudzītu un prognozētu, kā tie darbosies pēc izmaiņām pirms to piemērošanas fiziskajā pasaulē, tādējādi novēršot kļūmes.

Digitālo dvīņu izstrādā datorprogramma, izmantojot reālās pasaules datus un operatīvos datus, kas savākti ar IoT un mākslīgā intelekta palīdzību.

Piemēram, NASA izstrādā digitālos dvīņus, lai simulētu darbības kosmosā un noskaidrotu, vai tās darbosies, netērējot resursus, kas būtu nepieciešami, lai to veiktu fiziski. Ražošanā var testēt procesa izmaiņas un to efektivitāti, novērst problēmas vai pārbaudīt, vai produkts darbosies, piemēram, ražojot automašīnu. Veicot digitālo dvīņu, jūs varat ietaupīt laiku, naudu un varu pieņemt precīzākus lēmumus.

MĀKOŅDATOŠANA

Industry 4.0 izmanto šo platformu, kas ļauj izmantot dažādus pakalpojumus, izmantojot internetu, piemēram, rīkus, lietojumprogrammas, serverus, programmatūru un ar IoT, mākslīgā intelekta vai manuāli iegūtas informācijas glabāšanu. Tā vietā, lai izmantotu fizisku cieto disku vai datoru, varat tiem viegli piekļūt jebkurā vietā un jebkurā laikā.

Mākoņdatošana samazina fiziskās glabāšanas izmaksas un palielina produktivitāti un drošību. Mākonis var būt gan publisks, par to maksājot tiešsaistes pakalpojumu sniedzējam (piemēram, Google Drive vai Dropbox), gan privāts, kas nodrošina pakalpojumu ierobežotam personu skaitam. Pastāv arī hibrīds, kas apvieno abu veidu elementus.

EDGE COMPUTING

Tas ļauj daudz efektīvāk izmantot IoT radītos datus, jo tie ir tuvāk vietai, kas rada informāciju.

Citiem vārdiem sakot, Edge Computing izveido šo datu saspiestu kopiju, nevis izmanto mākoņa piekļuvi, lai iegūtu informāciju. Tādējādi tā tiek pietuvināta cilvēciskajai pārbaudei, ko veic profesionāļi tajā jomā, kurā tā tika radīta.

KIBERDROŠĪBA

Mūsdienās kiberdrošība ir būtiska jebkurā nozarē, kas vēlas pielāgoties un izmantot 4.0 industriju. Tā kā iekārtas, programmatūra un procesi ir savienoti vienā tīklā, ir ļoti svarīgi nodrošināt kiberdrošību, lai novērstu ļaunprātīgu programmatūru vai ļaunprātīgus uzbrukumus spiegošanas, sabotāžas vai zādzības nolūkā. 


Izmantojot Industry 4.0 digitālās tehnoloģijas, var gūt daudz priekšrocību:

Palielina produktivitāti un efektivitāti. Industry 4.0 ievieš pārredzamu informācijas plūsmas piekļuvi un digitālu scenāriju izveidi, kas palīdz prognozēt apdraudējumus un novērst dīkstāves. Izmantojot simulatorus, ir mazāka sastrēgumu, iekārtu problēmu un resursu pārvaldības iespējamība.

Samazina izmaksas. Industry 4.0 reāllaika uzraudzība palīdz samazināt ekspluatācijas kļūdas un uzlabot darba laiku, izvairoties no atkārtotiem uzdevumiem. Ar simulācijas scenārijiem var arī analizēt, vai produkts vai process būs veiksmīgs, tādējādi novēršot fizisko resursu un naudas izšķērdēšanu.

Labāka piegādes ķēdes pārvaldība. Pateicoties Industry 4.0, loģistikas uzdevumi kļūst organizētāki un vienkāršāki. Jūsu uzņēmums iegūst labāku pārskatu par katru piegādes ķēdes procesu, padarot to elastīgāku un pieejamāku kļūdu novēršanai, uzlabojot spēju reaģēt uz pēdējā brīža izmaiņām.

Uzlabo saziņu starp jomām. Reāllaika informācijas izmantošana, pateicoties Industry 4.0, padarīs sadarbību starp nodaļām mazāk sarežģītu neatkarīgi no laika joslām un atrašanās vietas. Tas arī palīdz pieņemt lēmumus, lai būtu pārliecinošāks.

Uzlabo klientu pieredzi. Labāk izmantojot laiku, informāciju un precīzāku panorāmu, jūsu uzņēmumam būs mazāk problēmu ar produktu pieejamību un piegādi. Problēmas gadījumā, izmantojot Industry 4.0, varat viegli atrast tās avotu un ātri novērst problēmu. Turklāt tā var pat prognozēt turpmākos pasūtījumus, tādējādi uzlabojot klientu apmierinātību.