STEAM

STEAM: Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics

Mūsdienās daudzas darba vietas un profesijas izzūd automatizācijas un mākslīgā intelekta attīstības rezultātā. Ikvienam ir jābūt gatavam straujajām pārmaiņām darba tirgū. Tomēr eksperti ir vienisprātis, - mainīgajā profesiju vidē nākotnē visaugstāk tiks novērtēta radošā domāšana un starpdisciplīnu prasmes, gatavība nemitīgi papildināt savas zināšanas, dzīves laikā apgūt savas profesijas blakusnozares vai pat kardināli mainīt profesiju. STEAM sola attīstīt četras nākotnē nozīmīgas prasmes: komunikācija, kritiskā domāšana, radošums un sadarbība.

STEAM pieeja kopumā ir vērsta uz to, lai attīstītu nākotnē svarīgas prasmes: domāšanu, prasmi analizēt, izdarīt secinājumus, meklēt likumsakarības un komunicēt. STEAM pieeja nākotnes profesijās svarīgākās prasmes iedala trīs galvenajās grupās:

  • tehniskās prasmes – viss, kas saistīts ar datoriem, iekārtām un jaunākajām tehnoloģijām;
  • sociālās prasmes – sevis un apkārtējo cilvēku un viņu uzvedības izpratni;
  • kognitīvās prasmes – prasme analizēt, izdarīt secinājumus, atrast likumsakarības.

Sociālās un kognitīvās prasmes būs galvenās, lai veidotos kompleksu problēmu risināšanas prasme, kritiskā domāšana, radošums, cilvēku vadības prasmes, emocionālā inteliģence, spriestspēja, lēmumu pieņemšanas un sarunu vadības prasmes un kognitīvā fleksibilitāte, kas ļauj uzklausīt gan citu viedokļus, gan, analizējot datus, mainīt pašam savus priekšstatus un viedokli.

Teiciens "mūžu dzīvo – mūžu mācies" iegūst jaunu jēgu. Šodien notiek dažādu, iepriekš nesaistītu profesiju saplūšana. Agrāk profesijām bija striktas robežas, taču mūsdienās līdz ar tehnoloģiju un mākslīgā intelekta ienākšanu mūsu dzīvē, tās nemitīgi krustojas un mijiedarbojas. Mēs nevaram prognozēt, kā attīstīsies konkrētas jomas, bet cilvēkiem būs jābūt gataviem apgūt jaunas prasmes un dzīves laikā mainīt profesiju. Ne velti Eiropā jau šobrīd darbojas mūžizglītības pieeja, jo profesijas mainās un noveco, bet cilvēki turpretī dzīvo arvien ilgāk un ilgāk var būt aktīvi. Profesiju izvēles kontekstā svarīga ir prasme pielāgoties jeb "pielaikot" pēc iespējas vairāk profesiju. Nevienam nav ieteicams uzlikt sev vienas profesijas "zīmogu", ir svarīgi eksperimentēt un “ielogoties” nākotnes darba tirgū, mērķtiecīgi domāt par specifisku prasmju un kompetenču attīstīšanu.