Paredzot 2030. gada izglītības ainavu, sistēma saskaras ar būtiskiem jautājumiem par izglītību universitātes telpās, formālo grādu nozīmi, mākslīgā intelekta ietekmi, studentu gatavību un skolotāju karjeras nākotni.
Mēs redzam, ka pēdējo gadu laikā formālās izglītības iestādes ir kļuvušas arvien vairāk pakļautas spiedienam, ko rada pieaugošā konkurence ar citām alternatīvām formālajai izglītībai vai to spēlētāju skaita pieaugums, kuri dažkārt ir pievilcīgāki jauniešiem un darba tirgum.

Vai formālās izglītības ceļš uz darba tirgu 2030. gadā joprojām būs 12 gadu mācības skolā, plus 3-4 gadi bakalaura studijās, plus 2 gadi maģistrantūrā? Iespējams, stagnējošā sistēma to joprojām piedāvās. Bet vai to pieprasīs jaunā paaudze un darba tirgus? Ir vērts par to sākt domāt.