P2P

P2P (peer-to-peer)

Mācies – mācot / māci – mācoties.

Tā ir DECENTRALIZĒTA zināšanu un kompetenču apmaiņas sistēma,

kurā vieni cilvēki māca citus, transformējot tradicionālo jēdzienu “skola – skolotājs - skolnieks” un pielāgojot to jaunās “normalitātes” apstākļiem.

P2P jeb kopmācība vai kopdomāšana katru pārvērš par aktīvu mācību procesa līdzdalībnieku.

Kopmācība ir ļoti elastīga, jo mācīt var dažādos veidos, formās un proporcijās, to neierobežo tēma vai priekšmets. Katram ir vieglāk saprast mācīšanās motīvus un ieraudzīt savu zināšanu pielietojumu.