Esam apkopojuši dažādu publisku un oficiālu informācijas avotu skaidrojumus par neformālo un kompetenču izglītību:

1. https://www.quora.com/What-is-informal-education

2. https://www.nsf.gov/div/index.jsp?div=DRL

3. https://www.euroeducation.net/articles/benefits-of-informal-education.htm

4. https://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/1898-eiropas-pieauguso-izglitibas-portals-epale-koncentre-uzmanibu-uz-ikdienas-un-neformalo-izglitibu

5. http://www.lbas.lv/upload/stuff/201004/soc_zin_marts_2010.pdf

6. http://infed.org/mobi/a-brief-history-of-informal-education/

7. http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/44600408.pdf

8. https://europa.eu/youth/eu/article/54/1732_lv

9. https://nra.lv/latvija/izglitiba-karjera/217550-neformala-izglitiba-paligs-ka-veidoties-par-daudzpusigu-personibu.htm

10. http://www.muzizglitiba.lv/pieauguso-izglitiba/15

11. https://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/metmat/06_neformala%20izglitiba.pdf

12. https://www.delfi.lv/news/national/politics/pienem-grozijumus-parejai-uz-kompetencu-pieeja-balstitu-macibu-saturu.d?id=50411421

13. https://www.delfi.lv/bizness/komerczinas/digitalizacija-straujas-ekonomiskas-parmainas-un-nepieciesamiba-attistit-jaunas-prasmes.d?id=50535247

14. https://www.delfi.lv/campus/raksti/ko-darit-lai-roboti-neatnem-tev-darbu?id=51562447

15. https://izm.gov.lv/lv/aktualitates/3837-oecd-sniedz-rekomendacijas-ilgtspejigai-latvijas-iedzivotaju-prasmju-attistibai .

16. https://www.tvnet.lv/7059132/profesijas-kuras-nostradat-visu-muzu-klust-arvien-mazak