AKADĒMISKĀS GRĀDU IEGŪŠANAS PROGRAMMAS

1. Non-Profit Management (B, M). Salīdzinoši jauna programma pasaules augstskolās, kas strauji kļūst ļoti populāra. Sagatavo speciālistus darbam gan valsts, gan privātajās nevalstiskajās un bezpeļņas organizācijās, ietverot tādus aspektus kā resursu piesaistīšana, reputācijas nozīme un riski, stratēģiskā plānošana, projektu novērtēšana, darba juridiskie aspekti, organizatoriskā attīstība un tml.

2. Business Administration (B, M, D). Programmas galvenā vērtība ir iegūtā grāda elastīgums, jo to var izmantot praktiski jebkurā jomā. Turklāt, daudzās sfērās pretendentam uz vadošu amatu MBA tiek pieprasīts obligāti.

3. Project Management (B, M, D). Programma sniedz teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas maksimāli efektīgai projektu izvērtēšanai, plānošanai, vadīšanai un uzstādīto mērķu sasniegšanai. Ņemot vērā dažādu projektu milzīgo nozīmi mūsdienu sabiedrībā, grāda iegūšana šajā programmā ir lielisks karjeras veidošanas mehānisms.

4. Compensation and Benefits Management (B). Kompensāciju un izmaksu pārvaldnieks izstrādā noteiktu plānu un seko tam, lai cilvēks pēc iespējas efektīgāk un izdevīgāk varētu izmantot tos labumus, kurus iespējams gūt no apdrošināšanas, pensiju un pabalstu sistēmas, dažādiem fondiem, kompensāciju maksājumiem un līdzfinansējuma struktūrām. Šī grāda īpašnieku noteikti var nosaukt par privāto finanšu konsultantu gan uzņēmumiem, gan privātpersonām.

5. Reputation Management (B). Reputāciju pārvaldīšanas speciālists palīdz izveidot un noturēt līdzsvaru starp to, kas patiesībā notiek un ko sabiedrība, balstoties uz presi vai interneta vidi, domā par kādu konkrētu juridisku vai fizisku personu. Viņa darba uzdevums ir veidot pareizu sabiedrības izpratni par kādu notikumu vai personu, atklāt problemātiskos jautājumus un nodarboties ar situācijas analīzi. Ļoti pieprasīta un labi apmaksāta profesija uzņēmējdarbības vidē un valsts pārvaldē.

6. Crisis Management and Communication (B). Krīzes situāciju pārvaldnieks prot izveidot un vadīt uzņēmuma darbības stratēģiju brīdī, kad izveidojas būtiskas, uzņēmuma reputāciju un darbību apdraudošas problēmas, prot paredzēt negatīvās sekas un operatīvi pieņemt lēmumus, lai samazinātu kaitējumu. Ļoti pieprasīta un labi apmaksāta profesija uzņēmējdarbības vidē un valsts pārvaldē.

7. Legal Studies (B, M, D). Tiesību zinātnes programma var tikt uzskatīta par starpdisciplinārām studijām, jo tā galvenokārt vērsta uz teorētisko zināšanu pielietošanu praksē, mācot likuma pielietošanas sociālos, politiskos un ekonomiskos pamatus.Prakse rāda, ka šo programmu izvēlas arī tie cilvēki, kuri nav ieinteresēti kļūt par juristiem, bet kuriem ikdienas darbs nav iedomājams bez juridiskajām zināšanām. Programma sniedz arī zināšanas un praktiskās iemaņas mediācijā, tiesvedībā un tiesību ētikā.  Ļoti pieprasīta un labi apmaksāta profesija uzņēmējdarbības vidē un valsts pārvaldē.

8. Psychology (B, M, D). Psiholoģijas programma var tikt uzskatīta par starpdisciplinārajām studijām, jo grāda īpašnieki strādā ne tikai par psihologiem vispārpieņemtajā izpratnē, bet arī par visdažādāko jomu konsultantiem, rehabilitācijas un sociālo pakalpojumu speciālistiem, mentoriem, mediatoriem un tml. Prakse rāda, ka šo programmu izvēlas arī tie cilvēki, kuri nav ieinteresēti kļūt par psihologiem, bet kuriem ikdienas darbs vai pat privātā dzīve nav iedomājams bez zināšanām psiholoģijā. Ļoti pieprasīta un labi apmaksāta profesija uzņēmējdarbības vidē un valsts pārvaldē.

9. Behavioral Support and Management (B, M). Uzvedības atbalsta un vadības programma sagatavo speciālistus, kuru uzdevums ir izstrādāt un realizēt tādus plānus, lai cilvēks nenonāktu krīzes situācijā vai arī varētu izkļūt no tās ar pēc iespējas mazākiem zaudējumiem. Pozitīvs uzvedības atbalsts jeb Positive Behavioural Support (PBS) ir uzvedības pārvaldes sistēma, kurā darbojas programmas sagatavotie speciālisti: identificē uzvedības problēmas, izstrādā atbalsta pasākumus, tos īsteno un uzrauga. Ņemot vērā uzvedības problēmu lielo īpatsvaru mūsdienu sabiedrībā un interneta vidē, nākotnē pieprasījums pēc šīs profesijas strauji augs gan privāti, gan uzņēmējdarbības vidē, gan valsts sektorā.

10. Human Resource Management (B, M). Cilvēkresursu pārvaldes speciālists ikdienā darbojas ar tādiem cilvēkresursu atlases jēdzieniem kā motivācija, kvalifikācija, spēja strādāt komandā, atbildības sajūta, darba plānošanas un resursu izvērtēšanas prasmes, organizatoriskā uzvedība un tml. To sauc arī par personāla un pat talantu pārvaldību Ņemot vērā problēmu lielo īpatsvaru mūsdienu darba tirgū, nākotnē pieprasījums pēc šīs profesijas strauji augs gan uzņēmējdarbības vidē, gan valsts sektorā.

11. Social Work (B). Sociālā darba speciālists palīdz cilvēkiem, ģimenēm un pat veselām kopienām risināt visdažādākās problēmas – viss ir atkarīgs no konkrētās jomas un specializācijas. Programmas apguves gaitā daudz uzmanības tiek pievērsts psiholoģiskiem, juridiskiem un ekonomiskiem jautājumiem, jo klienti visbiežāk ir cilvēki no sociāli neaizsargātajiem slāņiem un darbs ar viņiem prasa īpašu pacietību, iejūtīgu attieksmi un toleranci. Ņemot vērā sociālo problēmu lielo īpatsvaru mūsdienu sabiedrībā, nākotnē pieprasījums pēc šīs profesijas strauji augs gan uzņēmējdarbības vidē, gan valsts sektorā.

York University piedāvātās programmas - YU_programmas_1.jpg


York University piedāvātās programmas -YU_programmas_2.jpg