Bipolārie Afektīvie Traucējumi (BAT)
Uz BAT auditoriju adaptēto programmu mērķis ir palielināt ģimenes atbalstu un mentora nozīmi, lai sasniegtu daudz augstāku ārstēšanās efektivitāti, ilgākus remisijas periodus un sekmētu socializācijas procesus. It īpaši tiek gaidīti cilvēki, kuri paši vai viņu ģimenes locekļi cieš no BAT vai cilvēki ar iepriekšēju medicīnisku vai psihologa izglītību.Tiek piedāvātas 2 programmas:

MENTORS

Programmas apguves laiks ir 6 mēneši un tā balstās uz personīgu iepriekšēju pieredzi jautājumos par BAT.

Pēc programmas apguves mentori BAT slimniekiem parasti sniedz konsultācijas un atbalstu pēc brīvprātības principa personīgi, sabiedriskas organizācijas vai grupas ietvaros.

Programmu īsteno mūsu akadēmiskais partneris York University, USA.

SOCIĀLAIS REHABILITĒTĀJS


Programma adaptēta bakalaura grāda līmenim, tās apguves laiks ir viens gads un programmu īsteno mūsu akadēmiskais partneris York University, USA.

Programma padziļināti sagatavo speciālistus darbam ar BAT slimniekiem, uzvedības atbalsta prasmju ietvaros palīdzot -

 • mazināt pieņēmumus un bezpalīdzību;
 • izglītot pacientu un ģimeni par traucējumu, tā ārstēšanu un grūtībām, kas ar to ir saistītas;
 • palīdzēt novērst pasliktināšanos depresijas vai mānijas virzienā;       
 • palīdzēt ievērot diennakts ritmu, lai veicinātu stabilitāti;
 • brīdinājuma zīmju atpazīšana;
 • garastāvokļa svārstību atpazīšana un kontrolēšana, palīdzēt kontrolēt vieglus simptomus;
 • pasliktināšanās un atkārtošanās novēršana;
 • palīdzēt radīt izpratni par zāļu lietošanas nepieciešamību, uzticēšanos ārstam;
 • stabilizēt sociālo ritmu, palīdzēt līdzsvarot attiecības (mājās, darbā);
 • disfunkcionālo (nederīgo, kļūdaino) domu un pārliecību identificēšana, apstrīdēšana un mainīšana;
 • stresa izraisītāju noteikšana;
 • mācīt paņēmienus, lai risinātu problēmas un  mazinātu simptomus.