INTEGRĒTĀS, IEKĻAUJOŠĀS UN KONTEKSTUĀLĀS IZGLITĪBAS PROGRAMMAS

I. ASSOCIATE DEGREE jeb ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE

Faktiski tā ir ātra speciālista sagatavošana konkrētā jomā ar pilnīgi noteiktām zināšanām. Studiju programma tiek realizēta sešu mēnešu vai viena gada laikā un tās pamatā ir analītiski pētnieciskais darbs.

II. GENERAL EQUIVALENCY DIPLOMA (GED)

To mēdz saukt arī par vidusskolas ekvivalences sertifikātu jeb High School Equivalent Diploma (HES) vai vispārējās līdzvērtības diplomu. Tiem cilvēkiem, kuriem nav klasiskā vidusskolas diploma, bet kuri atbilst ASV likumdošanas prasībām attiecībā uz GED, tiek piedāvāts nokārtot četru priekšmetu grupu testus Test Assessing Secondary Completion (TASC) un, sekmīga rezultāta gadījumā, saņemt Certificate of High School Equivalency.

III. ACCELERATED DEGREE PROGRAMS

Tās ir programmas, kuras, atbilstoši darba tirgus noteikumiem, ļauj  vienlaicīgi apvienot divus dažādus studiju līmeņus un vienlaicīgi iegūt kvalifikāciju vienā vai divās jomās, pabeigt reiz iesāktās studijas, veikt pārkvalificēšanos vai nokārtot studiju programmas eksternātā. Respektīvi, cilvēkam ir iespēja sasniegt savu mērķi ātrāk un elastīgāk nekā to piedāvā akadēmiskās programmas. Turklāt, lielu daļu nepieciešamo kredītpunktu var iegūt no darba pieredzes un tas ievērojami saīsina teorētisko mācību laiku. Studiju programma tiek realizēta vienā vai divos gados.

Mūsu akadēmiskie partneri realizē sekojošas programmas:

1. Non-Profit Management (B, M). Salīdzinoši jauna programma pasaules augstskolās, kas strauji kļūst ļoti populāra. Sagatavo speciālistus darbam gan valsts, gan privātajās nevalstiskajās un bezpeļņas organizācijās, ietverot tādus aspektus kā resursu piesaistīšana, reputācijas nozīme un riski, stratēģiskā plānošana, projektu novērtēšana, darba juridiskie aspekti, organizatoriskā attīstība un tml.

2. Business Administration (B, M). Programmas galvenā vērtība ir iegūtā grāda elastīgums, jo to var izmantot praktiski jebkurā jomā. Turklāt, daudzās sfērās pretendentam uz vadošu amatu MBA tiek pieprasīts obligāti.

3. Project Management (B, M). Programma sniedz teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas maksimāli efektīgai projektu izvērtēšanai, plānošanai, vadīšanai un uzstādīto mērķu sasniegšanai. Ņemot vērā dažādu projektu milzīgo nozīmi mūsdienu sabiedrībā, grāda iegūšana šajā programmā ir lielisks karjeras veidošanas mehānisms.

4. Legal Studies (B, M). Tiesību zinātnes programma var tikt uzskatīta par starpdisciplinārām studijām, jo tā galvenokārt vērsta uz teorētisko zināšanu pielietošanu praksē, mācot likuma pielietošanas sociālos, politiskos un ekonomiskos pamatus. Prakse rāda, ka šo programmu izvēlas arī tie cilvēki, kuri nav ieinteresēti kļūt par juristiem, bet kuriem ikdienas darbs nav iedomājams bez juridiskajām zināšanām. Programma sniedz arī zināšanas un praktiskās iemaņas mediācijā, tiesvedībā un tiesību ētikā.  Ļoti pieprasīta un labi apmaksāta profesija uzņēmējdarbības vidē un valsts pārvaldē.

5. Behavioral Support and Management (B, M). Uzvedības atbalsta un vadības programma sagatavo speciālistus, kuru uzdevums ir izstrādāt un realizēt tādus plānus, lai cilvēks nenonāktu krīzes situācijā vai arī varētu izkļūt no tās ar pēc iespējas mazākiem zaudējumiem. Pozitīvs uzvedības atbalsts jeb Positive Behavioural Support (PBS) ir uzvedības pārvaldes sistēma, kurā darbojas programmas sagatavotie speciālisti: identificē uzvedības problēmas, izstrādā atbalsta pasākumus, tos īsteno un uzrauga. Ņemot vērā uzvedības problēmu lielo īpatsvaru mūsdienu sabiedrībā un interneta vidē, nākotnē pieprasījums pēc šīs profesijas strauji augs gan privāti, gan uzņēmējdarbības vidē, gan valsts sektorā.

6. Psychology (B, M). Psiholoģijas programma var tikt uzskatīta par starpdisciplinārajām studijām, jo grāda īpašnieki strādā ne tikai par psihologiem vispārpieņemtajā izpratnē, bet arī par visdažādāko jomu konsultantiem, rehabilitācijas un sociālo pakalpojumu speciālistiem, mentoriem, mediatoriem un tml. Prakse rāda, ka šo programmu izvēlas arī tie cilvēki, kuri nav ieinteresēti kļūt par psihologiem, bet kuriem ikdienas darbs vai pat privātā dzīve nav iedomājams bez zināšanām psiholoģijā. Ļoti pieprasīta un labi apmaksāta profesija uzņēmējdarbības vidē un valsts pārvaldē.

7. Human Resource Management (B, M). Cilvēkresursu pārvaldes speciālists ikdienā darbojas ar tādiem cilvēkresursu atlases jēdzieniem kā motivācija, kvalifikācija, spēja strādāt komandā, atbildības sajūta, darba plānošanas un resursu izvērtēšanas prasmes, organizatoriskā uzvedība un tml. To sauc arī par personāla un pat talantu pārvaldību Ņemot vērā problēmu lielo īpatsvaru mūsdienu darba tirgū, nākotnē pieprasījums pēc šīs profesijas strauji augs gan uzņēmējdarbības vidē, gan valsts sektorā.

8. Social Work (B, M). Sociālā darba speciālists palīdz cilvēkiem, ģimenēm un pat veselām kopienām risināt visdažādākās problēmas – viss ir atkarīgs no konkrētās jomas un specializācijas. Programmas apguves gaitā daudz uzmanības tiek pievērsts psiholoģiskiem, juridiskiem un ekonomiskiem jautājumiem, jo klienti visbiežāk ir cilvēki no sociāli neaizsargātajiem slāņiem un darbs ar viņiem prasa īpašu pacietību, iejūtīgu attieksmi un toleranci. Ņemot vērā sociālo problēmu lielo īpatsvaru mūsdienu sabiedrībā, nākotnē pieprasījums pēc šīs profesijas strauji augs gan uzņēmējdarbības vidē, gan valsts sektorā.