Resursu centra NET GRUPA misija

NET GRUPA ir apņēmusies darīt visu iespējamo, lai veidotu kompetentāku un izglītotāku sabiedrību. Lai savu apņemšanos pildītu, mēs atbalstām iniciatīvas, kurām ticam.

Viens no svarīgākajiem NET GRUPA mērķiem ir attīstīt neformālo un integrēto izglītību tajās valstīs, kurās mēs darbojamies.

NET GRUPA misija ir attīstīt neformālās un integrētās izglītības tirgus ekosistēmu.

Ceļā uz savu mērķi NET GRUPA ievēro noteiktas vērtības:

  • Uz inovācijām vērsta domāšana.
  • Izcilība visā, ko darām.
  • Teorijas un pratības kopīgošana.
  • Mūsu darbības būtība - ētika un cieņa, uzticamība, integritāte un godīgums.
  • Dalīšanās ar pieredzi un zinātību.
  • Koncentrēšanās uz jautājumu risināšanu veidā, kas precīzi atbilst mūsu klientu vajadzībām.

NET GRUPA izmanto modernās izglītības tehnoloģijas un mākslīgo intelektu.

NET GRUPA specializējas izglītības procesa tehnoloģiskajos risinājumos.

NET GRUPA cieši sadarbojas ar nacionālajiem un starptautiskajiem partneriem, lai praksē piepildītu savu izvirzīto misiju.

 .