Resursu centru
"NET GRUPA", "GT GRUPA" un "VG GRUPA" misija

Centri ir apņēmušies darīt visu iespējamo, lai veidotu kompetentāku un izglītotāku sabiedrību. Lai savu apņemšanos pildītu, mēs atbalstām iniciatīvas, kurām ticam.

Viens no svarīgākajiem Centru mērķiem ir attīstīt neformālo, kompetenču, alternatīvo un integrēto izglītību tajās valstīs, kurās mēs darbojamies.

Centru misija ir attīstīt neformālās, kompetenču, alternatīvās un integrētās izglītības tirgus ekosistēmu.

Ceļā uz savu mērķi Centri ievēro noteiktas vērtības:

  • Uz inovācijām vērsta domāšana.
  • Izcilība visā, ko darām.
  • Teorijas un pratības kopīgošana.
  • Mūsu darbības būtība - ētika un cieņa, uzticamība, integritāte un godīgums.
  • Dalīšanās ar pieredzi un zinātību.
  • Koncentrēšanās uz jautājumu risināšanu veidā, kas precīzi atbilst mūsu klientu vajadzībām.

Centri izmanto modernās izglītības tehnoloģijas un mākslīgo intelektu.

Centri specializējas izglītības procesa tehnoloģiskajos risinājumos.

Centri cieši sadarbojas ar nacionālajiem un starptautiskajiem partneriem, lai praksē piepildītu savu izvirzīto misiju.