Prasmei pašizglītoties ir liela vērtība.
Dzīves kvalitāti uzlabo spēja nemitīgi apgūt jauno un pielāgoties darba tirgus apstākļiem. 

Baltijas studiju centrs "NET UNIVERSITY" darbojas neformālās, integrētās, alternatīvās un kompetenču izglītības jomā. Mūsu mērķis ir atbalstīt alternatīvos mācību formātus, lai iegūtās zināšanas ir praktiski pielietojamas un atmaksājas jau studiju laikā.

  • Individuāla pieeja
  • Līdzfinansējums
  • Akadēmisks atbalsts
  • Adaptīvs studiju process

"Laba izglītība nenozīmē iemācīties faktus. Laba izglītība rada priekšstatu par nemainīgām vērtībām, lielākā no kurām ir prasme pašizglītoties." 

Šī tēze ir izlasāma Kembridžas universitātes traktātā par zinībām, tai seko labākās pasaules skolas un tā pilnībā atbilst mūsu izglītības iestādes filosofijai. Dzīve mudina cilvēkus meklēt alternatīvas mācīšanās iespējas, kuras paralēli teorijai sekmē prasmju un zināšanu apguvi. Eiropas Savienības un UNESCO izglītības politikas pamatmoto: no sabiedrības, kuru māca, uz sabiedrību, kas mācās.

Dzīves laikā iegūtās zināšanas un prasmes, neatkarīgi no veida, kādā tās tika apgūtas, ir vienlīdz svarīgas un tās kalpo par cilvēka izaugsmes un attīstības pamatu.

https://www.delfi.lv/898102/versijas/56138404/endija-kasevska-realitate-darba-tirgu-amatu-pielagosana-darbinieku-prasmem