Ko nodrošina prasmju matrica
Saturs vairs nav izglītības galvenā vērtība. Par nākotnes izglītības pamatu kalpo individuāls novērtējums.
Ideja ir vienkārša - ja Tu kaut ko proti, kāpēc gan ar to nepelnīt?!

Ikviena prasme ir pārvēršama par vērtīgu aktīvu

Prasmes ir cilvēka identitātes sastāvdaļa, katrs pats ar šo kapitālu rīkojas pēc saviem ieskatiem.

Darbojas P2P (peer 2 peer) modelis “mācies – mācot/ māci – mācoties = pelni”. Tradicionālais jēdziens “skola – skolotājs” transformējas atbilstoši Industry 4.0 ekonomikai.

Veidojas win\win situācija - iespējas kapitalizēt savas prasmes ir nepieciešamas gan katram pašam, lai nopelnītu vairāk, gan sabiedrībai kopumā un ļauj cilvēkus nedalīt “kvalitatīvu izglītību ieguvušajos” un “pārējos” un tml.

Smart Job - iespēja pārvaldīt savas prasmes un veidot personīgo “drošības tīklu”

Smart Job ir savu prasmju izmantošanas kultūra. Šodien cilvēks sistēmā jūtas izdedzis un dzīvo dažādu baiļu vajāts. Nemitīgais stress apdraud ģimenes attiecības, rada atkarības, bojā veselību un mazina apmierinātību ar dzīvi.

SK-ILO ir jauns darba organizācijas veids, kas cilvēku atbrīvo no nemitīgā pārkvalificēšanās sloga. Katrs pats sevi pieņem darbā un strādā ar savām prasmēm savā labā, nevis noteiktas stundas citu labā. Rodas iespēja “atslēgties” – nevienam visu laiku nav jābūt pieejamam, “augstā līmenī”, labā garastāvoklī un nav jānes smagais profesionālās reputācijas “karogs”.

  Paid partnership jeb apmaksāta individuālā sadarbība

Darbs jau nav tikai maize. Emocionāli nenovērtēts un slikti apmaksāts ir darbs sabiedrības labā - pasaulē 41% darba vietu joprojām ir neapmaksāts.

SK-ILO katrs pats var izvēlēties – būt brīvprātīgajam vai saņemt samaksu par savu darbu.

Risinājums “vientulības epidēmijai”

SK-ILO risina sociālās izolācijas problēmu, palīdz tikt galā ar ikdienas sarežģījumiem un sniedz piederības sajūtu. Te ir vieta virtuālo ģimeņu veidošanai, kad ar mērķi atvieglot viens otra dzīvi apvienojas noteikta cilvēku grupa, kuri labprātīgi un savu iespēju robežās iesaistās viens otra problēmu risināšanai.

SK-ILO ir kopienu veidošanas vieta līderu izvirzīšanai, viedokļu noskaidrošanai, pētījumu un aptauju veikšanai. It īpaši svarīgi tas ir dažādu politisko spēku un sabiedrisko organizāciju veidotājiem, jo f-ILO katrs var pieņemt lēmumus un izteikt viedokļus bez pūļa ietekmes.

Prasmju industrializācija 

SK-ILO darbības ciklā ir daudz satelītpakalpojumu ar lielu potenciālu nodrošināt darba vietas un peļņas iespējas. Piemēram, mācību materiālu sagatavošana, elektronisko pakalpojumu reklāmas tirgus, konkrēta cilvēka prasmju atpazīšana un adaptēšana, finanšu pakalpojumi, jaunu (galvenokārt, starpnozaru) profesiju radīšana un tml.

Šajā aspektā īpaši perspektīvs ir P2P modelis, jo joprojām nav izveidota sistēma kā lielu daudzumu cilvēku iemācīt mācīt vienam otru.

SK-ILO modelis ar saviem elektroniskajiem kabinetiem liek pamatus arī elektroniskā nekustamā īpašuma tirgum.

Resursu ekonomija un efektivitāte

SK-ILO ver nākotnes darba vietas durvis - iespējas pelnīt esot jebkurā vietā un jebkurā laikā, bez sabiedriskā transporta noslogošanas, personīgās automašīnas darbināšanas, elektrības un ūdens patēriņa, apkures, īres maksas, kancelejas precēm …

Ļoti svarīgs ir prasmju krātuves aspekts, kuras bez jebkādiem papildus tēriņiem var uzglabāt, modificēt un papildināt.

Nākamās paaudzes datu bāzes veidošana

SK-ILO dati ļauj runāt par iespēju izdarīt secinājumus par katru lietotāju pēc tādiem intelektuālā potenciāla marķieriem kā sociālās vajadzības, sociālā atzinība un pašrealizācija.

SK-ILO risina klientu segmentēšanas un personalizētā marketinga jautājumus, klasificējot datus ne tikai pēc preču patērētāju kritērijiem, bet jau pēc līdzīgiem paradumiem, interesēm, intelektuālā līmeņa un tml. , ļaujot īstenot efektīgāku atlasi un mērķtiecīgāk uzrunāt noteiktu auditoriju.