Funkcionālais raksturojums un tehniskais izpildījums
Value lies in what cannot scale - vērtība slēpjas tajā, ko nevar mērogot!

Interesentiem funkcionālais rakturojums un tehniskais izpildījums detalizēti tiks skaidrots personīgās tikšanās laikā.