Projekta f-ILO tehniskais izpildījums
Value lies in what cannot scale - vērtība slēpjas tajā, ko nevar mērogot!

Visa informācija detalizēti tiks precizēta personīgas tikšanās ar mūsu IT speciālistu laikā.