Kādas globālas problēmas tiek risinātas 
Prasmju un kompetenču ražošana, nodošana un izplatīšana šobrīd ir kļuvusi par ekonomikas pamatpreci.
  • Prasmju kā neatņemamas cilvēka identitātes sastāvdaļas apzināšana un jēgpilna izmantošana – kļūst izdevīgi “ieguldīties” sevī, vienlaicīgi palielinot katra atsevišķa cilvēka pirktspēju ar sekojošo pozitīvo ietekmi uz valsts ekonomiku.
  • Uzkrāto prasmju neierobežota un efektīga pārvaldīšana mazina plaisu starp bagātajiem un nabadzīgajiem.
  • Neierobežotas iespējas un līdzvērtīgi apstākļi digitālajā darba tirgū.
  • Papildus ienākumi pieejami ikvienam – efektīga dzīves līmeņa uzlabošana un emocionālās labsajūtas nodrošināšana.
  • Sociālās nevienlīdzības, finansiālās spriedzes un intelektuālās segregācijas mazināšana.
  • Paaudžu savstarpējas komunikācijas veicināšana un līdzsvara radīšana darba tirgū.
  • Vardarbības mazināšana sabiedrībā (ģimenē, attiecībās, kolektīvā) caur ekonomiskās patstāvības nodrošināšanu.
  • Elektroniskais birojs – globālu ekoloģisku problēmu risināšana, jūtama personīgo līdzekļu un laika ekonomija.
  • Intelektuālā potenciāla datu bāze.