Kāds ir pienesums
Industy 4.0 sabiedrība virzās uz sinerģijas periodu, kurā katram pēc savām vajadzībām ir iespēja sasniegt savus personīgos labākos rezultātus, nevis pakļauties sabiedrības vai apstākļu spiedienam.

SK-ILO kļūst par personīgo uzņēmējdarbības formu un katrs cilvēks individuāli var funkcionēt kā pilnvērtīgs uzņēmums.

SK-ILO nodrošina robežu paplašināšanos (Boundary Spanning) – katrs savas prasmes kombinē un savieno ar citiem cilvēkiem.

  • Der ikvienam, kurš jūt nepieciešamību gūt ienākumus un/vai vēlas dalīties ar savām zināšanām un prasmēm.
  • Aktivitātes var uzsākt nekavējoties un pārtraukt jebkurā brīdī.
  • Speciāla iepriekšēja sagatavotība nav nepieciešama.
  • Pamatkapitāls vai papildus ieguldījumi nav nepieciešami.
  • Sociālu stigmu neapgrūtināta darbošanās – svarīgi ir tikai tas, ko katrs pats zina un prot.
  • Atrašanās vieta, dzīvesveids, veselības stāvoklis, izglītības līmenis, sociālās kāpnes, individuālās īpatnības un tml. – nekas nav uzskatāms par traucējošu faktoru.
  • Apjoma un slodzes ziņā katrs pieņem sev ērtāko lēmumu.
  • Digitālā transformācija sniedz cilvēkam iespēju koncentrēties uz svarīgāko, viegli mainīt savus plānus un paradumus, ierastās lietas darīt ērtāk un izdevīgāk.
  • Veidojas personīga krīzes noturībspēja (crisis resilience) – iespējama adaptācija mainīgajiem sociālajiem un ekonomiskajiem apstākļiem.